bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Άρθρα

Ενέργειες, δικαιολογητικά και έντυπα Σχολικών Μονάδων για την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους 2016-2017

Εκτύπωση

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο υπ' αριθ. πρωτ. 72123/Δ1/3-5-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και τον προγραμματισμό της λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος.

 

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο υπ' αριθ. πρωτ. 71858/Δ1/3-5-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και τον προγραμματισμό της λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος. Επιπροσθέτως, σας κοινοποιούμε και τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο Δημοτικού Σχολείου

Πίνακες Α1 - Α2 για τη λειτουργία του ολοήμερου σε Δημοτικό Σχολείο

 

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ52/69055/Δ1/27-04-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Ενημερωθείτε από την παραπάνω εγκύκλιο για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη Β’ Ξένη Γλώσσα για το πέρασμα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι στην παραπάνω εγκύκλιο μπορείτε να βρείτε τόσο τα ΦΕΚ που διέπουν το αναφερόμενο θέμα όσο και τα έντυπα που απαιτούνται.

Προς διευκόλυνσή σας, σάς κοινοποιούμε τον Πίνακα 1 (που αφορά τα Δημοτικά Σχολεία) σε αρχείο .xls (και όχι .xlsx):

Πίνακας 1- Φόρμα στοιχείων Β Ξένης Γλώσσας, 2017-18 - ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

Εγκύκλιοι και άλλα έγγραφα για την εγγραφή μαθητών στο νέο σχολικό έτος 2017-2018

 Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τις εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορούν στις εγγραφές μαθητών για το νέο σχολικό έτος 2017-2018, την αίτηση - δήλωση εγγραφής στα Νηπιαγωγεία και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) προς συμπλήρωση:

Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχ. έτος 2017-2018 - Λήξη μαθημάτων 2016-2017

................................................

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχ. έτος 2017-2018

Αίτηση - Δήλωση εγγραφής στα Νηπιαγωγεία

Πίνακας Ν1 - Προγραμματισμός λειτουργίας Νηπ. 2017-2018

Πίνακας Ν2 - Στατιστικά - προγραμματισμός λειτουργίας Νηπ. 2016-2017-2018

................................................

Α.Δ.Υ.Μ.

................................................

myschool - Σύντομες οδηγίες εγγραφών για το σχ. έτος 2017-2018

................................................

 

Χωροταξική κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας – επαναπροσδιορισμός Σχολικών Περιφερειών

Εκτύπωση
 

Με αφορμή την έναρξη των εγγραφών (από 2 έως 19 Μαΐου 2017) νηπίων και μαθητών/τριών για τη νέα σχολική χρονιά, σας κοινοποιούμε την απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας με αριθμ. πρωτ. 2988/24-5-2016, που αφορά στην χωροταξική κατανομή των μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφές στα σχολεία των υπόλοιπων περιοχών της Μεσσηνίας μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην πλησιέστερή τους σχολική μονάδα.

 

Από 2 έως 19 Μαΐου οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία

Από τη φετινή σχολική χρονιά αλλάζει η ημερομηνία των εγγραφών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Θα γίνονται πλέον από 2 έως 19 Μαΐου. Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους :

  • έχουν γεννηθεί το έτος 2012 και 2013 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο της περιοχής τους.
  • έχουν γεννηθεί το 2011 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο δημοτικό σχολείο της περιοχής τους.

Επισημάνεται ότι :

  1. Τα νηπιαγωγεία δέχονται όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων.
  2. Δεν χρειάζεται οι γονείς να προσκομίσουν πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών. Τα πιστοποιητικά αναζητούνται από τη  διεύθυνση του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου από το Πληροφοριακό σύστημα «myschool» δίνοντας ο γονέαςτα παρακάτω στοιχεία: α. επώνυμο μαθητή β. όνομα μαθητή γ. όνομα πατέρα  δ. όνομα μητέρας ε. ημερομηνίαγέννησης.
  3. Όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δύναται να λειτουργήσουν με ολοήμερο πρόγραμμα.
  4. Οι γονείς θα προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

 

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2017-2018 δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά σχολεία της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ενημερωθείτε από το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ1/79524/Δ1/15-05-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την προετοιμασία των σχολικών μονάδων και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ώστε να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π..

Wednesday the 24th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Ενημέρωση: Στέλλα Λιλή, Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017).. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.