bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Άρθρα

Ενέργειες, δικαιολογητικά και έντυπα Σχολικών Μονάδων για την ολοκλήρωση του σχ. έτους 2016-2017 και τον προγραμματισμό του σχ. έτους 2017-2018

Εκτύπωση

 

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο υπ' αριθ. πρωτ. 102660/Δ3/19-6-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και τον προγραμματισμό της λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος. Επισυνάπτουμε εγκύκλιο με διευκρινίσεις:

Εγκύκλιος υπ' αρ. πρωτ. 102362/Δ3/19-6-2017 - Διευκρινήσεις

 

 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων για το έτος 2017-2018

Ενημερωθείτε σχετικά με τις ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων (1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια) για το σχολικό έτος 2017-2018  και τον προγραμματισμό της λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, από τα ακόλουθα επισυναπτόμενα:

Σχετική εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ

Έντυπο "Δημοτικό-Αίτηση-Δήλωση Εγγραφής στο Ολοήμερο"

 

Έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών και στήριξης μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2017-2018

Ενημερωθείτε σχετικά με τις οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν από τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους/τις Προϊστάμενους/ες των σχολικών μονάδων, σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων α) έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών, β) έγκρισης στήριξης μαθητών από Ε.Β.Π. και γ) έγκρισης στήριξης μαθητών από Σχολικούς Νοσηλευτές, για το σχολικό έτος 2017-2018. Επισυνάπτονται τα κάτωθι:

Σχετική εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αίτηση κηδεμόνων προς τη σχολική μονάδα

Διαβιβαστικό σχολικής μονάδας προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο υπ' αριθ. πρωτ. 72123/Δ1/3-5-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και τον προγραμματισμό της λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος.

 

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο υπ' αριθ. πρωτ. 71858/Δ1/3-5-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και τον προγραμματισμό της λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος. Επιπροσθέτως, σας κοινοποιούμε και τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο Δημοτικού Σχολείου

Πίνακες Α1 - Α2 για τη λειτουργία του ολοήμερου σε Δημοτικό Σχολείο

 

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ52/69055/Δ1/27-04-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Ενημερωθείτε από την παραπάνω εγκύκλιο για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη Β’ Ξένη Γλώσσα για το πέρασμα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι στην παραπάνω εγκύκλιο μπορείτε να βρείτε τόσο τα ΦΕΚ που διέπουν το αναφερόμενο θέμα όσο και τα έντυπα που απαιτούνται.

Προς διευκόλυνσή σας, σάς κοινοποιούμε τον Πίνακα 1 (που αφορά τα Δημοτικά Σχολεία) σε αρχείο .xls (και όχι .xlsx):

Πίνακας 1- Φόρμα στοιχείων Β Ξένης Γλώσσας, 2017-18 - ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

Εγκύκλιοι και άλλα έγγραφα για την εγγραφή μαθητών στο νέο σχολικό έτος 2017-2018

 Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τις εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορούν στις εγγραφές μαθητών για το νέο σχολικό έτος 2017-2018, την αίτηση - δήλωση εγγραφής στα Νηπιαγωγεία και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) προς συμπλήρωση:

Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχ. έτος 2017-2018 - Λήξη μαθημάτων 2016-2017

................................................

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχ. έτος 2017-2018

Αίτηση - Δήλωση εγγραφής στα Νηπιαγωγεία

Πίνακας Ν1 - Προγραμματισμός λειτουργίας Νηπ. 2017-2018

Πίνακας Ν2 - Στατιστικά - προγραμματισμός λειτουργίας Νηπ. 2016-2017-2018

................................................

Α.Δ.Υ.Μ.

................................................

myschool - Σύντομες οδηγίες εγγραφών για το σχ. έτος 2017-2018

................................................

 

Χωροταξική κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας – επαναπροσδιορισμός Σχολικών Περιφερειών

Εκτύπωση
 

Με αφορμή την έναρξη των εγγραφών (από 2 έως 19 Μαΐου 2017) νηπίων και μαθητών/τριών για τη νέα σχολική χρονιά, σας κοινοποιούμε την απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας με αριθμ. πρωτ. 2988/24-5-2016, που αφορά στην χωροταξική κατανομή των μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφές στα σχολεία των υπόλοιπων περιοχών της Μεσσηνίας μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην πλησιέστερή τους σχολική μονάδα. 

Κοινοποιούμε ακόμα την κοινή απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας και της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας, στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 3967/7-6-2013, που αφορά την χωροταξική κατανομή των αποφοίτων των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Καλαμάτας στα Γυμνάσια της Μεσσηνίας.

 

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2017-2018 δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά σχολεία της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ενημερωθείτε από το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ1/79524/Δ1/15-05-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την προετοιμασία των σχολικών μονάδων και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ώστε να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π..

 

Tuesday the 20th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Ενημέρωση: Στέλλα Λιλή, Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.