bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Επώνυμο (*)

Συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Όνομα (*)

Συμπληρώστε το όνομά σας.
Όνομα πατρός (*)

Συμπληρώστε το όνομα πατρός.
Α.Φ.Μ. (*)

Συμπληρώστε το αριθμό φορολογικού μητρώου σας (9 ψηφία).
Α.Μ. (*)

Συμπληρώστε το αριθμό μητρώου εκπαιδευτικού (6 ψηφία).
Ειδικότητα (*)

Επιλέξτε την ειδικότητά σας.
Επιλέξτε εάν είστε στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ή εάν έχετε οργανική θέση. (*)

Επιλέξτε εάν έχετε οργανική θέση ή εάν είστε στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας.
Οργανική θέση (*)

Επιλέξτε οργανική θέση.
Διεύθυνση κατοικίας (*)

Συμπληρώστε τη διεύθυνση κατοικίας σας.
Τηλέφωνο (*)

Συμπληρώστε τον αριθμό τηλεφώνου σας.
Email (*)

Συμπληρώστε το email σας.

Κριτήρια μοριοδότησης:


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έτη


Μήνες


Ημέρες


Συνυπηρέτηση

Επιλέξτε "ΝΑΙ" εάν έχετε δικαιούστε μόρια συνυπηρέτησης σε κάποιο Δήμο, διαφορετικά επιλέξτε "ΟΧΙ".
Δήμος συνυπηρέτησης

Επιλέξτε οργανική θέση.
Οικογενειακοί λόγοι

Επιλέξτε "ΝΑΙ" εάν έχετε δικαιούστε μόρια για οικογενειακούς λόγους, διαφορετικά επιλέξτε "ΟΧΙ".
Οικογενειακή κατάσταση

Επιλέξτε την οικογενειακή σας κατάσταση.
Αριθμός παιδιών

Επιλέξτε τον αριθμό των (ανήλικων ή σπουδαζόντων) τέκνων, των οποίων έχετε την επιμέλεια.
Εντοπιότητα

Επιλέξτε "ΝΑΙ" εάν έχετε δικαιούστε μόρια εντοπιότητας σε κάποιο Δήμο, διαφορετικά επιλέξτε "ΟΧΙ".
Δήμος εντοπιότητας

Επιλέξτε το Δήμο εντοπιότητας.
Λόγοι υγείας

Επιλέξτε "ΝΑΙ" εάν έχετε δικαιούστε μόρια για σοβαρούς λόγους υγείας, διαφορετικά επιλέξτε "ΟΧΙ".
Σπουδές εκπαιδευτικού

Επιλέξτε "ΝΑΙ" εάν έχετε δικαιούστε μόρια λόγω σπουδών, διαφορετικά επιλέξτε "ΟΧΙ".
Τόπος σπουδών (*)

Συμπληρώστε τον τόπο όπου σπουδάζετε.

Παρακάτω, επιλέξτε τη σειρά προτίμησης σχολικών μονάδων:

1η επιλογή


2η επιλογή


3η επιλογή


4η επιλογή


5η επιλογή


6η επιλογή


7η επιλογή


8η επιλογή


9η επιλογή


10η επιλογή


11η επιλογή


12η επιλογή


13η επιλογή


14η επιλογή


15η επιλογή


16η επιλογή


17η επιλογή


18η επιλογή


19η επιλογή


20η επιλογή


Σύνολο προτιμήσεων

Επιλέξτε το σύνολο των προτιμήσεών σας.
Παρατηρήσεις (προαιρετικό)


Υποβολή

Saturday the 17th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.