bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Επιλογή Διευθυντών/ντριών 2017

Εκτύπωση
Κατηγορία: Επιλογή Διευθυντών/ντριών 2017
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 06 Ιουνίου 2017

 

Ανακοινοποίηση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Δ/ντών - Δ/ντριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Μεσσηνίας

Σας γνωστοποιούμε ανακοινοποιημένο τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας ο οποίος καταρτίστηκε από το Συμβούλιο Επιλογής και έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. Οι υποψήφιοι/ες Διευθυντές/ντριες, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά του πίνακα, εντός τριών ημερών και συγκεκριμένα από Τετάρτη 19-07-2017 έως Παρασκευή 21-07-2017 και ώρα 15:00 μ.μ.. 

Ανακοινοποιημένος πίνακας τελικής βαθμολογίας υποψήφιων Διευθυντών/ντριών

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αρ. πρωτ. Φ.361.22/45/123511/E3/19-7-2017 του ΥΠΠΕΘ, όσον αφορά στις ισοβαθμίες που προκύπτουν κατά την κατάρτιση του ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση των ενστάσεων σας γνωρίζουμε ότι ο καθορισμός της σειράς των υποψηφίων γίνεται εφαρμόζοντας διαδοχικά τα εξής: α) εξετάζεται η μοριοδότησή τους με ακρίβεια πέραν του δεύτερου δεκαδικού ψηφίου β) εξετάζεται ο βαθμός και ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό και γ) διενεργείται κλήρωση. Στη διαδικασία της κλήρωσης μπορούν να παρίστανται και οι ενδιαφερόμενοι. 

 

Ανάρτηση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας

Σας γνωστοποιούμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας όπως αυτός καταρτίστηκε σύμφωνα με την αριθ. 14/19-07-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΠΕ Μεσσηνίας και έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. Οι υποψήφιοι/ες Διευθυντές/ντριες, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά του πίνακα, εντός τριών ημερών και συγκεκριμένα από Τετάρτη 19-07-2017 έως Παρασκευή 21-07-2017 και ώρα 15:00 μ.μ..

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας

Πίνακας τελικής βαθμολογίας υποψήφιων Διευθυντών/ντριών

 

Υπολειπόμενο χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων

Σας υπενθυμίζουμε ότι το υπολειπόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει ως ακολούθως:

19/7/2017 Κατάρτιση και ανάρτηση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Από 19/7/2017 έως 21/7/2017 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα 

24/7/2017 Εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένων τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αποστολή τους προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

25/7/2017 Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με ενιαία σειρά

27/7/2017 Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τα συμβούλια επιλογής

28/7/2017 Απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

1/8/2017 Ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

 

Τροποποίηση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας

Σας κοινοποιούμε το τροποποιημένο πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ν. Μεσσηνίας, σύμφωνα με την αριθ. 3/26-06-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΠΕ Μεσσηνίας ύστερα από την εξέταση αιτημάτων αλλαγής ημερομηνίας συνέντευξης λόγω κωλύματος. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στο Διοικητήριο, 6ος όροφος, Γραφείο 631.

Ορισμός τροποποιημένου προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών

Νέο πρόγραμμα συνεντεύξεων

 

Ορισμός προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας

Πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Μεσσηνίας,  σύμφωνα με την αριθ. 2/20-06-2017  πράξη του  Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΠΕ Μεσσηνίας.

Ορισμός προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών

Πρόγραμμα συνεντεύξεων

 

Αναπλήρωση αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών

Κοινοποιούμε το έγγραφο υπ'αρ. πρωτ. 5834/12-6-2017 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου που ορίζει την αναπλήρωση αιρετών μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Μεσσηνίας ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης.

 

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ.361.22/29/99136/E3/13-6-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο περιέχει εγκύκλιο με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.). Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ. (13-6-2017)

 

Κοινοποίηση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων - Υποβολή ενστάσεων

Σας κοινοποιούμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα αντικειμενικών μορίων, κατά φθίνουσα σειρά, για την επιλογή Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. Τυχόν ενστάσεις κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων μπορεί να υποβληθούν στη Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας, γραφείο 605, από 13-06-2017 έως και 15-06-2017 και ώρα 15:00.

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων

 Στατιστικά στοιχεία επί των αντικειμενικών μορίων υποψήφιων Διευθυντών/ντριών

 

Άλλες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ.361.22/28/96968/E3/9-6-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο περιέχει εγκύκλιο με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.). Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ. (9-6-2017)

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ.361.22/27/96038/E3/8-6-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο περιέχει εγκύκλιο με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.). Ενημερωθείτε σχετικά πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ. (8-6-2017)

 

Υποψήφιοι Διευθυντές Πολυθέσιων Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 6/6/2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις των Διευθυντών των Πολυθέσιων Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας. Υπεβλήθησαν 79 αιτήσεις για τις 60 θέσεις. Επισυνάπτεται ο:

Ονομαστικός Πίνακας Υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά

 

Φύλλο αποτίμησης και υπόδειγμα πρακτικού γνώμης υποψήφιου Διευθυντή

Παρακάτω επισυνάπτονται ένα υπόδειγμα πρακτικού και ένα φύλλο αποτίμησης για τον/τους υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, που συντάσσονται σε ειδική συνεδρίαση των μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών κάθε σχολείου:

Φύλλο αποτίμησης 

Υπόδειγμα πρακτικού γνώμης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Π.Ε. Μεσσηνίας

                      Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Π. Ε. Μεσσηνίας

                                            κ α λ ε ί

τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών των σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε) της Διεύθυνσης ΠΕ Μεσσηνίας, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από 01/06/2017 έως και 06/06/2017 και ώρα 15:00. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής αίτησης  υποψηφιότητας  από τα παρακάτω επισυναπτόμενα:

Εγκύκλιος Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας

Ενδεικτικό υπόδειγμα αίτησης υποψήφιων Διευθυντών 2017

Υπεύθυνη δήλωση υποψήφιων Διευθυντών 2017

Νόμος 4473 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/30-05-2017)

Υ.Α. με  θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»  (ΦΕΚ1890 τ.Β΄/31-05-2017)

Διευκρινίσεις επί της Υ. Α. (έγγραφο με αρ. πρωτ.  Φ.361.222391322Ε3/31-05-2017 του Υπ.Π.Ε.Θ.)

 

 

Monday the 23rd. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Ενημέρωση: Στέλλα Λιλή, Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.