ΠΥΣΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΥΣΠΕ
Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 03 Ιανουαρίου 2019
ΜΕΛΗ ΠΥΣΠΕ
2019-05-09 Aνασυγκρότηση ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας
2019-05-09 Aνασυγκρότηση ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας ως Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών
Σειρά επιλογής και διορισμός μελών ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας
Ανασυγκρότηση ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας
Ορισμός επιπλέον μελών για επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης
Ορισμός γραμματέων και προέδρων για τις κοινές συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ