Ειδικά Νηπιαγωγεία

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Σχολικές Μονάδες Κατηγορία: Νηπιαγωγεία

 ___ 

(Πατήστε στο εικονίδιο αυτό για να δείτε τα λεπτομερή στοιχεία των δημοτικών σχολείων, π.χ. τα email των σχολικών μονάδων, που υπάρχουν Ολοήμερα Τμήματα, Τμήματα Ένταξης, Τάξεις Υποδοχής, κλπ)

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΛ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΚ ΔΗΜΟΣ
1 1ο Ειδικό Νηπ. Καλαμάτας 2721024290 Α Σχολικό Συγκρότημα - Φαρές 24100 Καλαμάτας
2 Ειδικό Νηπ. Φιλιατρών 2761032243 Κτήριο Κάφκα 24300 Τριφυλίας