Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Σχολικές Μονάδες Κατηγορία: Νηπιαγωγεία

 ___ 

(Πατήστε στο εικονίδιο αυτό για να δείτε τα λεπτομερή στοιχεία των δημοτικών σχολείων, π.χ. τα email των σχολικών μονάδων, που υπάρχουν Ολοήμερα Τμήματα, Τμήματα Ένταξης, Τάξεις Υποδοχής, κλπ)

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΛ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΚ ΔΗΜΟΣ
1 Εκπαιδευτηρίων Μπουγά 2721092022 Ακοβίτικα 24100 Καλαμάτας
2 Π. & Χ. Σταματογιαννοπούλου 2761023321 Αγ. Νικόλαος - Κυπαρισσία 24500 Τριφυλίας
3 Δημ. Βασ. Κουρετζή 2721094098 Καλλιθέα 24100 Καλαμάτας
4 Γ. Χρονοπούλου - Ε. Νικολακέα 2721025600 Ακρίτα και Κορώνης 39 24100 Καλαμάτας
5 Ελένης Ν. Πεφάνη 2721020135 Αύρας 23 24100 Καλαμάτας
6 Ίδρυμα Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου 2721094230 Φιλελλήνων 49 24100 Καλαμάτας