bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Εκτύπωση

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης σχ. έτους 2018-2019

 

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019 (έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 86699/Δ3/25-5-2018 του ΥΠΠΕΘ). 

Συνημμένα:

 

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2018-2019 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση

 

Σας κοινοποιούμε τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2018-2019 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση, που δόθηκαν μέσω του εγγράφου υπ' αρ. πρωτ. Φ1/87941/Δ1/30-5-2018 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ.

 

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019 (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

 

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ.52/64336/Δ1/24-4-2018 (ανακοινοποίηση στο ορθό 29-5-2018) με θέμα: «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019»  για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη Β’ Ξένη Γλώσσα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Συνημμένα:

1. Πίνακας 1- Φόρμα στοιχείων Β Ξένης Γλώσσας, 2018-19 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
2. Πίνακας 2- Φόρμα στοιχείων Β Ξένης Γλώσσας, 2018-19 –Διεύθυνση Π. Εκπ/σης
3. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα

 

Οδηγίες για την εγγραφή μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019

 

Σας κοινοποιούμε οδηγίες για την εγγραφή μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 

Οδηγίες για την εγγραφή νηπίων και προνηπίων για το σχολικό έτος 2018-2019

 

Σας κοινοποιούμε οδηγίες για την εγγραφή νηπίων και προνηπίων για το σχολικό έτος 2018-2019:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ

 

Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019

Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1586/τ. Β΄/08-05-2018 για να ενημερωθείτε για τον ορισμό δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019.

 

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019

 

Ενημερωθείτε από το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 70279/Δ1/3-5-2018 του ΥΠΠΕΘ, για θέματα που αφορούν στα ακόλουθα:

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου
1. Ωρολόγια προγράμματα
2. Κατανομή τμημάτων
3. Ωράριο εκπαιδευτικών
4. Αναθέσεις μαθημάτων
5. Αντισταθμιστικοί - Υποστηρικτικοί θεσμοί
6. Επιμορφωτικές δράσεις
7. Διδακτικά Βιβλία
8. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
9. Παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων
10. Σχολικές Βιβλιοθήκες
11. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος
1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων:
2. Ορισμός Υπεύθυνου Ολοημέρου
3. Πρωινή Ζώνη
4. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης
5. Λειτουργία ολοήμερου προγράμματος σε ολιγοθέσια σχολεία.
6. Σίτιση – Χαλάρωση στο ολοήμερο πρόγραμμα
7. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος

 

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019

 

Ενημερωθείτε από το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ.7/70275/Δ1/3-5-2018 του ΥΠΠΕΘ, για θέματα που αφορούν στα ακόλουθα:

Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου
1. Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων.
2. Κατανομή τμημάτων.
3. Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool.
4. Ωράριο Εκπαιδευτικών.
5. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί Θεσμοί.
6. Επιμορφωτικές δράσεις
7. Θέματα Υγιεινής και κτηριακών υποδομών του σχολείου.
8. Παραρτήματα νηπιαγωγείων.

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος
Προϋποθέσεις λειτουργίας

 

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

 

Ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματοςστα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω) καθώς τις προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών σε αυτά, διαβάζοντας την απόφαση στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 69345/Δ1/02-05-2018 του ΥΠΠΕΘ.

 

Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019 - - Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2017-18

 

Ενημερωθείτε για τις εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019 καθώς και για τη λήξη μαθημάτων 2017-2018, από την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ στο:

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.6/65742/Δ1/25-4-2018  

στο οποίο αναλύονται τα παρακάτω θέματα:

α. Διαδικασία εγγραφών
β. Δικαιολογητικά εγγραφών
γ. Εγγραφές μαθητών που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού
δ. Εγγραφές μαθητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
  1) Εγγραφές μαθητών Ρομά
  2) Εγγραφές μαθητών Πολιτών Τρίτων Χωρών
ε. Εγγραφές στα ιδιωτικά σχολεία
στ. Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων
ζ. Έκδοση Τίτλων Προόδου και Τίτλων Σπουδών

 
 

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019

 

Ενημερωθείτε για τις εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019 από την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ στο:

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.6/65740/Δ1/25-4-2018  

στο οποίο αναλύονται τα παρακάτω θέματα:

α. Διαδικασία εγγραφών
β. Δικαιολογητικά εγγραφών
γ. Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγρ. & στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
δ. Εγγραφές μαθητών που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού
ε. Εγγραφές μαθητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
    1) Εγγραφές μαθητών Ρομά
    2) Εγγραφές μαθητών Πολιτών Τρίτων Χωρών
στ. Εκδοση Πιστοποιητικών Φοίτησης και Βεβαιώσεων Φοίτησης στα Νηπιαγωγεία
ζ. Εγγραφές στα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία
η. Φοίτηση προνηπίων

Στους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσηνής και Δυτικής Μάνης, είναι υποχρεωτική η φοίτηση και των προνηπίων!

  

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Εκτύπωση
 

Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ.52/64336/Δ1/24-4-2018), για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για το πέρασμα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Συνημμένα:

1. Πίνακας 1- Φόρμα στοιχείων Β Ξένης Γλώσσας, 2018-19 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
2. Πίνακας 2- Φόρμα στοιχείων Β Ξένης Γλώσσας, 2018-19 –Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης
3. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα
4. Επιστολή ΙΕΠ

 

Π. Διάταγμα 79 - ΦΕΚ 109/τ.Α΄/1-8-2017 - αρθρα 5, 6 & 7

 

Ενημερωθείτε σχετικά με τις εγγραφές μαθητών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία από τα άρθρα 5, 6 και 7 του ΠΔ79-ΦΕΚ109/τ.Α΄/1-8-2017

 

 

Χωροταξική κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας – επαναπροσδιορισμός Σχολικών Περιφερειών

Εκτύπωση
 

Για την κατανομή μαθητών που αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο και πηγαίγουν σε Δημοτικό Σχολείο της Μεσσηνίας, ενημερωθείτε από τα ακόλουθα αρχεία: 

 

1) Συγκεντρωμένες αποφάσεις χωροταξικής κατανομής Δημοτικών Σχολείων Μεσσηνίας

2) Συμπληρωματική απόφαση 10-5-2018

3) Συμπληρωματική απόφαση 6-6-2018

Saturday the 17th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.