bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Εκπαιδευτικά θέματα

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ανάρτηση 22ης εγκυκλίου 2020 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 28 Ιουνίου 2020
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών όλων των κλάδων εντός ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας σχολ. έτους 2020-2021 28 Ιουνίου 2020
Λειτουργία τμημάτων μαθητών Α΄ Τάξης Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020- 2021 24 Ιουνίου 2020
Λειτουργία τμημάτων νηπίων-προνηπίων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 24 Ιουνίου 2020
Ανάρτηση 21ης εγκυκλίου 2020 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 21 Ιουνίου 2020
Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2019-2020 16 Ιουνίου 2020
Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος 16 Ιουνίου 2020
Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2020-2021 15 Ιουνίου 2020
Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. 15 Ιουνίου 2020
Υποβολή έκθεσης Τ.Υ. Ι και ΙΙ ΖΕΠ σχολικού έτους 2019-2020 15 Ιουνίου 2020
Ανάρτηση 20ής εγκυκλίου 2020 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 12 Ιουνίου 2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουρ- γίας τους» (Β’ 1739 12 Ιουνίου 2020
Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2020-2021 10 Ιουνίου 2020
Ανάρτηση 19ης εγκυκλίου 2020 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 09 Ιουνίου 2020
Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 - 2021 03 Ιουνίου 2020
Διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκρότηση τμημάτων επαναλειτουργίας και τη διαδικασία συγκρότησης τμημάτων Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2020- 2021 στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 03 Ιουνίου 2020
Έντυπα αδειών (αιτήσεις-χορηγήσεις) λόγω πανδημίας 01 Ιουνίου 2020
Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση 01 Ιουνίου 2020
Ανάρτηση 18ης εγκυκλίου 2020 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 30 Μαΐου 2020
Διαδικασία διαγραφών-αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα myschool 30 Μαΐου 2020
Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 28 Μαΐου 2020
Υλοποίηση προγράμματος Σχολικά Γεύματα μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 28 Μαΐου 2020
Επαναλειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 28 Μαΐου 2020
Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 28 Μαΐου 2020
Παραλαβή συσκευασιών αντισηπτικών για τις εκπαιδευτικές δομές 28 Μαΐου 2020
Απόφαση κατανομής συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, στο πλαίσιο υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωνoϊού (COVID-19) 28 Μαΐου 2020
Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες 27 Μαΐου 2020
Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς για την ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 27 Μαΐου 2020
Επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 27 Μαΐου 2020
Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους. 27 Μαΐου 2020
Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους 27 Μαΐου 2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 27 Μαΐου 2020
Προετοιμασία επαναλειτουργίας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ 26 Μαΐου 2020
Προγραμματισμός Αδειών Εισόδου σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021 26 Μαΐου 2020
Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων 26 Μαΐου 2020
Ανάρτηση 17ης εγκυκλίου 2020 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 22 Μαΐου 2020
Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που αφορούν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας για τις εγγραφές στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2020-2021 22 Μαΐου 2020
Πρόσκληση εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γεν. Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Δ/νση Στρατ. Σχεδιασμού, Προγραμ. και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης... 22 Μαΐου 2020
Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών για τη διενέργεια των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία Σχολ. Έτους 2020-2021 22 Μαΐου 2020
Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2020-2021 19 Μαΐου 2020
Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων 19 Μαΐου 2020
Ανάρτηση 16ης εγκυκλίου 2020 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 17 Μαΐου 2020
Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων Κλάδων Δασκάλων ΠΕ70, Νηπιαγωγών ΠΕ60, Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06, Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11 και ΣΜΕΑΕ, Τ.Ε. Κλάδου Δασκάλων Π.Ε. Μεσσηνίας - Υποβολή δηλώσεων εκπαιδευτικών 14 Μαΐου 2020
Εγγραφή στο νηπιαγωγείο 2020-2021 - "Πρώτη εγγραφή" - Οδηγίες για νηπιαγωγεία 13 Μαΐου 2020
Εγγραφή στο νηπιαγωγείο 2020-2021 - "Πρώτη εγγραφή" - Οδηγίες για κηδεμόνες 13 Μαΐου 2020
Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021 13 Μαΐου 2020
Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 13 Μαΐου 2020
Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19 13 Μαΐου 2020
Έκδοση του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης "Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός": "Το Σχολικό Ακουστικό Αποτύπωμα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" 13 Μαΐου 2020
Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας 11 Μαΐου 2020
Thursday the 2nd. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.