bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Ανάρτηση 21ης εγκυκλίου 2020 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Εκπαιδευτικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

 

21η εγκύκλιος 2020 - Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας

 

1ο Θέμα: Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020 (Ν. 4692)
2ο Θέμα: Γνωστοποίηση ΦΕΚ 2254/Β/11-06-2020 (αρ. πρωτ. 72350/ΓΔ4/11- 06-2020 ΚΥΑ) με θέμα: Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 51888/ΓΔ4/06.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β’ 1739) - ΦΕΚ 2254/Β/11-06-2020
3ο Θέμα: Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο – ΦΕΚ 2418/Β/18-06-2020
4ο Θέμα: Ενέργειες προγραμματισμούτου εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων - Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος σχολ. έτους 2020-2021
5ο Θέμα: Ενέργειες προγραμματισμούτου εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων και Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος σχολ. έτους 2020-2021 - Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολ. έτους 2019-2020
6ο Θέμα:

Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Μεσσηνίας - Απόφαση ΠΔΕ Πελοποννήσου

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν οργανικά για το σχ.  έτος 2020-2021 καλούνται να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στη νέα οργανική τους στις 1-7-2020. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την Τρίτη 16-06-2020 έως και την Τρίτη 30-06-2020 στη Δ/νση ΠΕ Μεσσηνίας  - Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης

7ο Θέμα: Υποβολή έκθεσης Τ.Υ. Ι και ΙΙ ΖΕΠσχολικού έτους 2019-2020
8ο Θέμα: Αναζήτηση μαθητών (16-06-2020)
9ο Θέμα: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ Ενημέρωση για παραγγελίες βιβλίων ειδικής αγωγής
10ο Θέμα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής   Ενημέρωση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων
11ο Θέμα: Μουσικά σχολεία – Καθορισμός επιτροπών και τμημάτων μουσικών σχολείων
12ο Θέμα: Παιδικά χωριά ΣΟΣ - Επιστολή
13ο Θέμα: Ερωτηματολόγια καταγραφής σχολικών μέσων ενημέρωσης
14ο Θέμα: Επιμορφώσεις, ημερίδες, σεμινάρια - συνέδρια, εκθέσεις εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος
15ο Θέμα: Προκηρύξεις και προσκλήσεις πλήρωσης θέσεων
16ο Θέμα: Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία - ΦΕΚ 2260/Β/12-06-2020
17ο Θέμα: Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021 - ΦΕΚ 2261/Β-12-06-2020
Thursday the 2nd. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.