Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Μεσσηνίας στο πλαίσιο του Έργου "Πληρωμή αναπληρωτών....για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού (covid19) 2020-2021

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Εκπαιδευτικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021

 

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Μεσσηνίας στο πλαίσιο του Έργου "Πληρωμή αναπληρωτών....για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού (covid19) για το σχολικό έτος 2020-2021"

Η σχετική απόφαση ΔΠΕ Μεσσηνίας