bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Συμπλήρωση πεδίων στο Myschool σχετικά με τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Εκπαιδευτικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2017

Προκειμένου για την πλέον συστηματική οργάνωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στη φοίτηση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό της κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών τους, καλούνται οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία που έχουν προστεθεί στο myschool για τα σχολικά έτη 2014-15, 2015-16 και 2016-17. Ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμπλήρωση των πεδίων ορίζεται η 21η Ιουνίου 2017. Ενημερωθείτε λεπτομερώς από το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 93398/Δ3/2-6-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Friday the 4th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.