Ανάρτηση 25ης εγκυκλίου 2019 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Εκπαιδευτικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

 

25η εγκύκλιος 2019 - Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας