Ανάρτηση 27ης εγκυκλίου 2019 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Εκπαιδευτικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 09 Αυγούστου 2019

 

27η εγκύκλιος 2019 - Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας