Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των κλάδων ΔΠΕ Μεσσηνίας

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Εκπαιδευτικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

 

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των κλάδων ΔΠΕ Μεσσηνίας

 

Πίνακας τοποθετήσεων

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 στο σχολείο τοποθέτησης για πράξη ανάληψης υπηρεσίας.

Θα ακολουθήσουν οδηγίες με ηλ. ταχυδρομείο προς τις σχολικές μονάδες.