Διαβίβαση Νόμου 4633/2019 (ΦΕΚ 161Α’) για την επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Εκπαιδευτικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Διαβίβαση Νόμου 4633/2019 (ΦΕΚ 161Α’) για την επιλογή σημαιοφόρων,
παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία

 

Διαβιβαστικό έγγραφο

Νόμος 4633/2019 (άρθρο 41 - ΦΕΚ 161/Α)