Ανάρτηση 35ης Εγκυκλίου 2019 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Εκπαιδευτικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

 

35η εγκύκλιος 2019 - Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας