Εφημερίες - εγκύκλιος

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Εκπαιδευτικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

 

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των οδηγιών που αφορούν στις εφημερίες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Εφημερίες - εγκύκλιος

 

Σχετ.: Η με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/02, ΦΕΚ Β 1340/16-10-02,

περί καθορισμού αρμοδιοτήτων και καθηκόντων