Ανάρτηση 39ης εγκυκλίου 2019 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Εκπαιδευτικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019

 

39η εγκύκλιος 2019 - Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας