Ημερίδα Ενημέρωσης & Πληροφόρησης για τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Σπάρτη

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Εκπαιδευτικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

 

10/12/2019

IKY- Ημερίδα Ενημέρωσης & Πληροφόρησης για τους Τομείς της

Σχολικής Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Σπάρτη

 

Ενημερωτικό έντυπο - δήλωση συμμετοχής