bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Διοικητικά θέματα

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Aμοιβαία μετάθεση Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών Π.Ε. Μεσσηνίας 23 Ιουνίου 2017
Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 22 Ιουνίου 2017
Απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 22 Ιουνίου 2017
Μήνυμα για τις καλοκαιρινές διακοπές 21 Ιουνίου 2017
Ορισμός προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας 20 Ιουνίου 2017
Ανάρτηση 23ης Εγκυκλίου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 19 Ιουνίου 2017
Άνοιγμα της Σχολικής Χρονιάς 2017-18 για καταχώριση νέων εγγραφών στο Myschool 16 Ιουνίου 2017
Ανάρτηση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά 16 Ιουνίου 2017
Αναπλήρωση αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών 16 Ιουνίου 2017
Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) 14 Ιουνίου 2017
Αποστολή προσωρινών πινάκων υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών/τριών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών/τριών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) 14 Ιουνίου 2017
Ανάρτηση Ενιαίου Πίνακα Αντικειμενικών Μορίων Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Μεσσηνίας 13 Ιουνίου 2017
Ενέργειες και έντυπα λήξης σχολικού έτους 2016 – 2017 για Δημοτικά Σχολεία 13 Ιουνίου 2017
Ενέργειες και έντυπα λήξης σχολικού έτους 2016 – 2017 για Νηπιαγωγεία 13 Ιουνίου 2017
Άλλες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) 12 Ιουνίου 2017
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) 09 Ιουνίου 2017
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων για το έτος 2017-2018 09 Ιουνίου 2017
Διευκρινίσεις σχετικά με μετατάξεις εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. 09 Ιουνίου 2017
Υποψήφιοι Διευθυντές Πολυθέσιων Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας 07 Ιουνίου 2017
Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων- βελτιώσεων ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας 02 Ιουνίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Π.Ε. Μεσσηνίας 01 Ιουνίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 01 Ιουνίου 2017
Βαθμολογική προαγωγή εκπαιδευτικών 31 Μαΐου 2017
Αλλαγή ονομασίας σχολικής μονάδας 30 Μαΐου 2017
Προσωρινές Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις 24 Μαΐου 2017
Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 22 Μαΐου 2017
Aποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 19 Μαΐου 2017
Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και ΣΜΕΑΕ, ΤΕ κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων 16 Μαΐου 2017
Καταμερισμός Σχολικών Μονάδων στα οριζόμενα μέλη των Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου 12 Μαΐου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΠΕ 09 Μαΐου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 09 Μαΐου 2017
Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 04 Μαΐου 2017
Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 04 Μαΐου 2017
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2017 28 Απριλίου 2017
Καθήκοντα και ωράριο ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων στην εκπαίδευση 27 Απριλίου 2017
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) 26 Απριλίου 2017
Εγγραφές μαθητών στο νέο σχολικό έτος 2017-2018 25 Απριλίου 2017
Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας 20 Απριλίου 2017
Κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 20 Απριλίου 2017
Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), σχολ. έτους 2017-2018 18 Απριλίου 2017
Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μονάδων μετάθεσης, βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας 12 Απριλίου 2017
Από 2 έως 19 Μαΐου οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία 07 Απριλίου 2017
Χωροταξική κατανομή μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας – επαναπροσδιορισμός Σχολικών Περιφερειών 06 Απριλίου 2017
Μεταφορά μαθητών/τριών και νηπίων 06 Απριλίου 2017
Κοινοποίηση πίνακα εκπαιδευτικών με μονάδες για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση 03 Απριλίου 2017
Νέος ιστότοπος Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 30 Μαρτίου 2017
Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017 23 Μαρτίου 2017
Ανακοίνωση μονάδων μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, σε Διαπολιτισμικά και σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ - Υποβολή ενστάσεων 17 Μαρτίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή/τριας Προϊσταμένου/ης στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λακωνίας 13 Μαρτίου 2017
Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν.4440/2016 (Α’ 224) 10 Μαρτίου 2017
Sunday the 25th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Ενημέρωση: Στέλλα Λιλή, Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017).. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.