bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Διοικητικά θέματα

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ανάρτηση 35ης Εγκυκλίου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 13 Οκτωβρίου 2017
Νέα αίτηση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 10 Οκτωβρίου 2017
Ανάρτηση 34ης Εγκυκλίου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 09 Οκτωβρίου 2017
Συγκρότηση και λειτουργία Τμημάτων Πρωινής Ζώνης 03 Οκτωβρίου 2017
Μεταφορές μαθητών 2017-2018 03 Οκτωβρίου 2017
Τοποθέτηση Υποδιευθυντή 2ου 12/Θ Δ.Σ. Κυπαρισσίας 29 Σεπτεμβρίου 2017
Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 4/θ έως και 9/θ σχολικών μονάδων Διεύθυνσης ΠΕ Μεσσηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2017
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 28 Σεπτεμβρίου 2017
Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διθέσιων Νηπιαγωγείων Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών των λειτουργικά 10/θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2017
Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου 15 Σεπτεμβρίου 2017
Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στο πλαίσιο της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805, μ 14 Σεπτεμβρίου 2017
Τοποθέτηση Υποδιευθυντών των λειτουργικά 10/θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2017
Ορισμός Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων 13 Σεπτεμβρίου 2017
Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στο πλαίσιο της Πράξης "Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-18", με κωδικό ΟΠΣ: 5009814 του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 12 Σεπτεμβρίου 2017
Αποφάσεις τοποθέτησης, διάθεσης, απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ και ανάκλησης τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017
Λογότυπο ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2017-2018 11 Σεπτεμβρίου 2017
Αποσπάσεις – ανάκληση τοποθέτησης εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ – Τροποποίηση τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ 09 Σεπτεμβρίου 2017
Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 2017 2018 09 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση 08 Σεπτεμβρίου 2017
Λειτουργικά κενά για δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 07 Σεπτεμβρίου 2017
Συμπληρωματικές αιτήσεις απόσπασης-τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 05 Σεπτεμβρίου 2017
Ενδεικτικό υπόδειγμα πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων για την εκλογή του Υποδιευθυντή/ντριας 04 Σεπτεμβρίου 2017
Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας 04 Σεπτεμβρίου 2017
Απόσπαση, τροποποίηση – ανάκληση αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ – Τοποθετήσεις και τροποποίηση τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ 04 Σεπτεμβρίου 2017
Ορισμός Προϊσταμένων σε 1/θ Νηπιαγωγεία 04 Σεπτεμβρίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών και Διθέσιων Νηπιαγωγείων ΔΠΕ Μεσσηνίας 04 Σεπτεμβρίου 2017
Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων Δασκάλων ΠΕ70 και Νηπιαγωγών ΠΕ60 καθώς και Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ – Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ 31 Αυγούστου 2017
Ανάρτηση 30ής Εγκυκλίου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 31 Αυγούστου 2017
Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών από μετάταξη και προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστης εκπαιδευτικού 30 Αυγούστου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών των λειτουργικά 10/θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 30 Αυγούστου 2017
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. 30 Αυγούστου 2017
Διαδικασία προμήθειας βιβλίων γαλλικής και γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2017-2018 30 Αυγούστου 2017
Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων αναπληρωτών/τριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής, σχολικού έτους 2017-2018, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ 29 Αυγούστου 2017
Καταχώριση νέων αιτήσεων απόσπασης, ανακλήσεων απόσπασης για σοβαρούς λόγους, ενστάσεων και επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης 29 Αυγούστου 2017
Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. 28 Αυγούστου 2017
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018 26 Αυγούστου 2017
Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018 26 Αυγούστου 2017
Λειτουργικές υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ 70 και ΠΕ 60 25 Αυγούστου 2017
Ανακοίνωση λειτουργικών κενών κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 07, ΠΕ 11 και ΠΕ 19-20 εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας 25 Αυγούστου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή/τριας Προϊσταμένου/ης στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αρκαδίας 24 Αυγούστου 2017
Νέες αποσπάσεις και ανανεώσεις αποσπάσεων στη Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018 22 Αυγούστου 2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη λειτουργικών κενών Τμημάτων Ένταξης, σχολικού έτους 2017-18 18 Αυγούστου 2017
Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στα 1ο Δημ. Σχολείο Πύλου και 1ο Δημ. Σχολείο Φιλιατρών 11 Αυγούστου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2017-2018 11 Αυγούστου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2017-2018 11 Αυγούστου 2017
Πρόταση έκδοσης συμπληρωματικής απόφασης τοποθέτησης εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων 10 Αυγούστου 2017
Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 10 Αυγούστου 2017
Ανάρτηση 29ης Εγκυκλίου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 06 Αυγούστου 2017
Συμπληρωματική πρόσκληση πλήρωσης κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών (προς όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ΠΕ Μεσσηνίας) 04 Αυγούστου 2017
Tuesday the 17th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Ενημέρωση: Στέλλα Λιλή, Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017).. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.