bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Διοικητικά θέματα

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 16 Αυγούστου 2019
Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020 13 Αυγούστου 2019
Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2019-2020 12 Αυγούστου 2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2019- 2020 12 Αυγούστου 2019
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2019-2020 12 Αυγούστου 2019
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχ. έτος 2019-2020 12 Αυγούστου 2019
Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και Ε.Ε.Π. σε Κ.Ε.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2019-2020 08 Αυγούστου 2019
Αποσπάσεις σε φορείς του ΥΠΑΙΘ σχ. έτους 2019-2020 08 Αυγούστου 2019
Διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών-υποψήφιων βουλευτών 08 Αυγούστου 2019
Κοινοποίηση κενών οργανικών θέσεων – Πρόσκληση αποσπασμένων εκπαιδευτικών για δήλωση τοποθέτησης 07 Αυγούστου 2019
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 06 Αυγούστου 2019
Αποσπάσεις σχ. έτους 2019-2020 05 Αυγούστου 2019
Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. του σχολικού έτους 2018-2019 05 Αυγούστου 2019
Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. 05 Αυγούστου 2019
Συγκρότηση και λειτουργία τμημάτων Πρωινής Ζώνης διδακτικού έτους 2019-2020 30 Ιουλίου 2019
Ανάκληση της προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΠΕΘ 23 Ιουλίου 2019
Προσωρινός πίνακας δεκτών υποψηφίων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 19 Ιουλίου 2019
Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-20 18 Ιουλίου 2019
Καταληκτικές ημερομηνίες της διαδικασίας παραλαβής και ελέγχου των αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 18 Ιουλίου 2019
Πίνακας δεκτών υποψηφίων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. Πελοποννήσου 12 Ιουλίου 2019
Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 10 Ιουλίου 2019
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας διδ. Έτους 2019-2020 10 Ιουλίου 2019
Επικοινωνία με ΟΠΣΥΔ 05 Ιουλίου 2019
Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 01 Ιουλίου 2019
Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος 01 Ιουλίου 2019
Υποβολή συνοπτικής έκθεσης λειτουργίας των ΤΥ ΖΕΠ 26 Ιουνίου 2019
Myschool: Ανάθεση μαθητών στην επόμενη βαθμίδα 26 Ιουνίου 2019
Ψηφοφορία Ετεροδημοτών 26 Ιουνίου 2019
Διαδικασία διαγραφών-αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα myschool 21 Ιουνίου 2019
Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 20 Ιουνίου 2019
Ενέργειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας την 21-06-2019 19 Ιουνίου 2019
Απαγορεύσεις και διακοπές/αναστολές ενόψει βουλευτικών εκλογών 19 Ιουνίου 2019
Κατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 07 Ιουνίου 2019
Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβούλων-Συντονιστών Εκπ/σης στα καταστήματα κράτησης 07 Ιουνίου 2019
Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού λόγω γάμου 07 Ιουνίου 2019
Προσωρινές μεταθέσεις - Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας & ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής 06 Ιουνίου 2019
Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών 03 Ιουνίου 2019
Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων κλάδων Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06, και Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 – Υποβολή δηλώσεων εκπαιδευτικών 30 Μαΐου 2019
Προσωρινές Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων 30 Μαΐου 2019
Δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αντίστροφα 29 Μαΐου 2019
Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Σύρου 29 Μαΐου 2019
Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) στο ΥΠΠΕΘ, σε Περιφερειακές Διευθύνσεις και στο ΔΟΑΤΑΠ 29 Μαΐου 2019
Τυπικό προσόν πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας νεοπροσλαμβανόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών 29 Μαΐου 2019
Διευκολύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους για τις εκλογές 21 Μαΐου 2019
Εκλογές και λειτουργία σχολικών μονάδων 21 Μαΐου 2019
Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων κλάδων Δασκάλων ΠΕ70, Νηπιαγωγών ΠΕ60 και ΣΜΕΑΕ, Τ.Ε. κλάδου Δασκάλων ΠΕ 70 Π.Ε. Μεσσηνίας – Υποβολή δηλώσεων εκπαιδευτικών 20 Μαΐου 2019
Myschool: επιτρέπεται η διαγραφή μαθητών στις 16-5-2019! 16 Μαΐου 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 15 Μαΐου 2019
Οδηγίες για την κατάθεση δικαιολογητικών από Ε.Ε.Π.και Ε.Β.Π. 13 Μαΐου 2019
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού 13 Μαΐου 2019
Saturday the 17th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.