bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Διοικητικά θέματα

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη λειτουργικών κενών Τμημάτων Ένταξης, σχολικού έτους 2017-18 18 Αυγούστου 2017
Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στα 1ο Δημ. Σχολείο Πύλου και 1ο Δημ. Σχολείο Φιλιατρών 11 Αυγούστου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2017-2018 11 Αυγούστου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2017-2018 11 Αυγούστου 2017
Πρόταση έκδοσης συμπληρωματικής απόφασης τοποθέτησης εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων 10 Αυγούστου 2017
Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 10 Αυγούστου 2017
Ανάρτηση 29ης Εγκυκλίου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 06 Αυγούστου 2017
Συμπληρωματική πρόσκληση πλήρωσης κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών (προς όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ΠΕ Μεσσηνίας) 04 Αυγούστου 2017
Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες 04 Αυγούστου 2017
Νέο Προεδρικό Διάταγμα "Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων" 03 Αυγούστου 2017
Πλήρωση Κενών Θέσεων Διευθυντών/ντριών στο 6/Θ 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών και στο 9/Θ 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύλου της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 01 Αυγούστου 2017
Απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 28 Ιουλίου 2017
Υπόδειγμα πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής δημοτικού Σχολείου 28 Ιουλίου 2017
Ανάρτηση 28ης Εγκυκλίου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 28 Ιουλίου 2017
Πρόταση για την έκδοση απόφασης τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Μονάδων Ειδικής Αγωγής Π.Ε. Μεσσηνίας 27 Ιουλίου 2017
Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας 24 Ιουλίου 2017
Ανάρτηση 27ης Εγκυκλίου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 21 Ιουλίου 2017
Ανακοινοποίηση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Δ/ντών - Δ/ντριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Μεσσηνίας 20 Ιουλίου 2017
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων 19 Ιουλίου 2017
Ανάρτηση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας 19 Ιουλίου 2017
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 19 Ιουλίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημόσιων Ι.Ε.Κ. 14 Ιουλίου 2017
Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας 11 Ιουλίου 2017
Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης στο σύστημα ΟΠΣΥΔ 11 Ιουλίου 2017
Εκτύπωση ανακοινωτήριου απόσπασης εκπαιδευτικού 11 Ιουλίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης - Όλα τα ονόματα 10 Ιουλίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ - Όλα τα ονόματα 10 Ιουλίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΔΥ - Όλα τα ονόματα 10 Ιουλίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ - Όλα τα ονόματα 10 Ιουλίου 2017
Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 07 Ιουλίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης - Όλα τα ονόματα 06 Ιουλίου 2017
Θητεία προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. 06 Ιουλίου 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 05 Ιουλίου 2017
Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. 04 Ιουλίου 2017
Υπολειπόμενο χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων 03 Ιουλίου 2017
Επιβεβαίωση δεδομένων στο Myschool τη θερινή περίοδο 30 Ιουνίου 2017
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας διδ. έτους 2017-2018 28 Ιουνίου 2017
Απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 27 Ιουνίου 2017
Τροποποίηση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας 26 Ιουνίου 2017
Aμοιβαία μετάθεση Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών Π.Ε. Μεσσηνίας 23 Ιουνίου 2017
Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 22 Ιουνίου 2017
Απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 22 Ιουνίου 2017
Μήνυμα για τις καλοκαιρινές διακοπές 21 Ιουνίου 2017
Ορισμός προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας 20 Ιουνίου 2017
Ανάρτηση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά 16 Ιουνίου 2017
Αναπλήρωση αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών 16 Ιουνίου 2017
Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) 14 Ιουνίου 2017
Αποστολή προσωρινών πινάκων υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών/τριών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών/τριών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) 14 Ιουνίου 2017
Ανάρτηση Ενιαίου Πίνακα Αντικειμενικών Μορίων Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Μεσσηνίας 13 Ιουνίου 2017
Ενέργειες και έντυπα λήξης σχολικού έτους 2016 – 2017 για Δημοτικά Σχολεία 13 Ιουνίου 2017
Friday the 18th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Ενημέρωση: Στέλλα Λιλή, Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017).. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.