bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Π.Ε. Μεσσηνίας

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017

                      Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Π. Ε. Μεσσηνίας

                                            κ α λ ε ί

τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών των σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε) της Διεύθυνσης ΠΕ Μεσσηνίας, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων δικαιολογητικά.

 Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από 01/06/2017 έως και 06/06/2017 και ώρα 15:00Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής αίτησης  υποψηφιότητας  από τα παρακάτω επισυναπτόμενα:

Εγκύκλιος Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας

Ενδεικτικό υπόδειγμα αίτησης υποψήφιων Διευθυντών 2017

Υπεύθυνη δήλωση υποψήφιων Διευθυντών 2017

Νόμος 4473 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/30-05-2017)

Υ.Α. με  θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»  (ΦΕΚ1890 τ.Β΄/31-05-2017)

Διευκρινίσεις επί της Υ. Α. (έγγραφο με αρ. πρωτ.  Φ.361.222391322Ε3/31-05-2017 του Υπ.Π.Ε.Θ.)

Saturday the 8th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.