Οδηγίες σχετικά με την χορήγηση αδειών

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας, στο ένθεμα "Οδηγίες για Άδειες", κατατοπιστικές οδηγίες που αφορούν στην διαδικασία χορήγησης αδειών και παρακαλούμε να τις διαβάστε προσεκτικά.

Ακόμα, ενημερωθείτε για το ποιες άδειες δικαιούται ο εκπαιδευτικός, από την εγκύκλιο υπ' αρ. πρωτ. Φ.351.5/43/67822/Δ1 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα "Άδειες Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης".