bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε τροπολογία για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών:  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), η φράση «µέχρι 28.2.2018» αντικαθίσταται µε τη φράση «µέχρι 30.6.2018» Στην παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 η φράση «έως τις 28.2.2018» αντικαθίσταται µε τη φράση «έως τις 30.6.2018» Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν αναδροµικά από 28.2.2018. 

Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, το ψηφισθέν στις 07-03-2018 νομοσχέδιο με θέμα "Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ", ψηφίστηκε και η τροπολογία με θέμα "Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από προσωρινούς μειοδότες". Ψηφίστηκε ο Νόμος 4528 στο ΦΕΚ50/τ.Α΄/16-03-2018.

Tuesday the 22nd. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.