bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Λειτουργικές υπεραριθμίες κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ και ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ που ανήκουν οργανικά στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία τα οποία απαριθμούνται στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 4651/25-7-2018 της Διεύθυνσης ΠΕ Μεσσηνίας και τα οποία παρουσιάζουν λειτουργικές υπεραριθμίες (σύμφωνα με την αρ. 20/25-07-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας) να δηλώσουν έως και Παρασκευή 27-07-2018 και ώρα 14:00με ευθύνη των Διευθυντριών/ντων Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων ποια/ποιος επιθυμεί να κριθεί λειτουργικά υπεράριθμη/ος και να υποβάλλει δήλωση για να τοποθετηθεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε λειτουργικό κενό της ίδιας ή όμορης ομάδας του σχολείου της/του σύμφωνα με τα εκτιμώμενα λειτουργικά κενά των παρακάτω πινάκων.

Εάν δεν υπάρξει δήλωση θα κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι και θα τοποθετηθούν σε λειτουργικό κενό της ίδιας ή όμορης ομάδας οι τελευταίοι τοποθετηθέντες στις Σχολικές Μονάδες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενό στην ίδια ή στην όμορη ομάδα η/ο εκπαιδευτικός θα διατεθεί σε κενή λειτουργική θέση της πλησιέστερης ομάδας που υπάρχει λειτουργικό κενό.

 Επισυνάπτονται:

Η ανακοίνωση λειτουργικών υπεραριθμιών της Διεύθυνσης ΠΕ Μεσσηνίας

Το έντυπο δήλωσης τοποθέτησης

Το έντυπο απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας

Η σχετική υπεύθυνη δήλωση υπεραριθμίας

Saturday the 17th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.