Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Αποσπώνται συμπληρωματικά σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021 και 2019, 2020, οι εκπαιδευτικοί που απαριθμούνται στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 239390/Η2/27-8-2018 του ΥΠΠΕΘ, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τίθενται στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του.