Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύσσεται η πλήρωση με επιλογή δεκατριών (13) θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με τριετή θητεία, η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ενημερωθείτε λεπτομερώς από το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ.350.2/9/189309/Ε3/7-11-2018 του ΥΠΠΕΘ.