bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Πλήρωση θέσης Υπεύθυνου/ης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Προκηρύσσουμε την πλήρωση - με επιλογή - της θέσης Υπεύθυνου/ης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με θητεία, η οποία ξεκινά με την απόφαση τοποθέτησή του/ης και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους, που ακολουθεί την επιλογή του/ης και καλούμε τους/ις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς, κλάδου ΠΕ86, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, από τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:00, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Επισυναπτόμενα:

Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 137/14-1-2019 της Διεύθυνσης ΠΕ Μεσσηνίας

Αίτηση υποψηφιότητας

Υπεύθυνη δήλωση

Saturday the 17th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.