Οδηγίες για την κατάθεση δικαιολογητικών από Ε.Ε.Π.και Ε.Β.Π.

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Προκειμένου να διαβάσετε οδηγίες που αφορούν στην κατάθεση δικαιολογητικών από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) & Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π), πατήστε στον σύνδεσμο: 

ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.