Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ78 που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για τρία σχολικά έτη (από 1-9-2019 έως και 31-8-2022), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Δευτέρα 14-5-2019 έως και την Παρασκευή 23-05-2019

Ενημερωθείτε λεπτομερώς από το έγγραφο με αρ. πρωτ. 3649/13-5-2019 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας