Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Σύρου

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύσσεται η κενούμενη θέση Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου για το υπόλοιπο της θητείας των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., ήτοι έως 31 Ιουλίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας από 24-05-2019 έως και 05-06-2019. Περισσότερα στο έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ.10.7/4171/23-5-2019 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. Επισυνάπτονται ακόμα το έντυπο της αίτησης και ένα υπόδειγμα σημειώματος υπηρεσιακών μεταβολών.