bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019

Διευκρινίσεις σχετικά με την άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος δίνονται από το ΥΠΠΕΘ:

Παρακαλούμε τους υπαλλήλους, οι οποίοι πρόκειται να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου αρχικά να εγκριθεί η σχετική ειδική άδεια της παρ.1 του άρθρου 50 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Για τους υπάλληλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας χορηγείται άδεια για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος ως εξής:

α) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 200 έως 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μίας (01) εργάσιμης ημέρας.

β) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και πάνω, θα λάβουν άδεια δύο (02)εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών άδειας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (03)εργάσιμες ημέρες. 

Η αίτηση η οποία θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση για την χιλιομετρική απόσταση του τόπου μετάβασης, υποβάλλεται στo αρμόδιo Τμήμα. Ακολούθως θα εκδοθεί απόφαση χορήγησης της ανωτέρω άδειας, εφόσον κατατεθεί η σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή στις εκλογές.

Wednesday the 8th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.