bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Χωροταξική κατανομή μαθητών - Όρια σχολικών περιφερειών δημοτικών και νηπιαγωγείων - Οι εν ισχύ σχετικές αποφάσεις

Εκτύπωση
Γονική Κατηγορία: Τελευταία Νέα Κατηγορία: Διοικητικά θέματα
Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 17 Μαΐου 2020
 
Χωροταξική κατανομή μαθητών
Όρια σχολικών περιφερειών δημοτικών και νηπιαγωγείων
 
 
Οι εν ισχύ σχετικές αποφάσεις:
 
10/09/2015
ΑΔΑ: 61ΕΝ465ΦΘ3-6ΗΣ
 
24/05/2016
ΑΔΑ: 7Ψ6Δ4653ΠΣ-Β64
 
06/03/2018
ΑΔΑ: 6ΒΓΔ4653ΠΣ-ΡΝ9
 
10/05/2018
ΑΔΑ: ΩΠΘΣ4653ΠΣ-ΚΧΡ
 
06/06/2018
ΑΔΑ: ΩΕ0Π4653ΠΣ-ΖΣΒ
 
09/11/2018
ΑΔΑ: ΨΛ984653ΠΣ-4Ξ3
 
04/10/2019
ΑΔΑ: Ω4ΕΖ4653ΠΣ-Ψ2Ρ
 
11/05/2020
ΑΔΑ: 6ΖΣΧ46ΜΤΛΗ-ΛΡΠ
 
Sunday the 20th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.