bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Εκτύπωση
 

Ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020, από το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ52/101630/Δ1/25-6-2019 του ΥΠΠΕΘ. Επισυνάπτονται ακόμα:

Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας

Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας

Πίνακας 1 (συμπληρώνεται από το-τη Δ/ντή-ντρια του σχολείου)

 
 
Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2019-2020

Ενημερωθείτε σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2019-2020 σε δημοτικά σχολεία της χώρας (Α’ Φάση) από το έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ1/73808/Δ1/13-5-2019 του ΥΠΠΕΘ.

 

 

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και του Ολοημέρου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020

Ενημερωθείτε σχετικά με τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 καθώς και με τον Προγραμματισμό λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος από το έγγραφο με αρ. πρωτ. 74261/Δ1/13-5-2019 του ΥΠΠΕΘ.

  
Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και του Ολοημέρου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020

Ενημερωθείτε σχετικά με τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 καθώς και με τον Προγραμματισμό λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος από το έγγραφο με αρ. πρωτ. 74225/Δ1/13-5-2019 του ΥΠΠΕΘ.

 

Εγγραφές - Λήξη - Δημοτικά - Υπηρεσιακό σημείωμα

Εγγραφές - Λήξη - Δημοτικά - Υπηρεσιακό σημείωμα

 

Εγγραφές - Νηπιαγωγεία - Υπηρεσιακό σημείωμα

Εγγραφές - Νηπιαγωγεία - Υπηρεσιακό σημείωμα

 

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Ενημερωθείτε σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω καθώς και για το πέρασμα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, από το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ52/60314/Δ1/16-4-2019 του ΥΠΠΕΘ.

 
Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020

Ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και εγγραφής μαθητών στα Καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας από την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 61171/Δ2/17-4-2019 του ΥΠΠΕΘ.

Επισυνάπτουμε κατάλογο με τα καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας.

 
Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020

Ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και εγγραφής μαθητών στα μουσικά σχολεία της χώρας από την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 61195/Δ2/17-4-2019 του ΥΠΠΕΘ.

Επισυνάπτουμε κατάλογο με τα μουσικά σχολεία της χώρας.

 
Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Ενημερωθείτε σχετικά με τις εγγραφές μαθητών σε δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 (διαδικασία εγγραφών, δικαιολογητικά εγγραφών, εγγραφές μαθητών που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού και μαθητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, εγγραφές μαθητών στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, λήξη της διδασκαλίας μαθημάτων του τρέχοντος έτους και έκδοση τίτλων προόδου και σπουδών) από την παρακάτω εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

 
Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Ενημερωθείτε σχετικά με τις εγγραφές μαθητών στα νηπιαγωγεια για το σχολικό έτος 2019-2020 (διαδικασία εγγραφών, εγγραφές στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής, εγγραφές μαθητών που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού και μαθητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, εγγραφές μαθητών στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, έκδοση πιστοποιητικών φοίτησης και βεβαιώσεων φοίτησης, κ.ά.) από την παρακάτω εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Sunday the 24th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.