bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Διοικητικά θέματα

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Διευκρινίσεις για τις μεταθέσεις 20 Νοεμβρίου 2018
Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ 14 Νοεμβρίου 2018
Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών 12 Νοεμβρίου 2018
Αποτελέσματα εκλογών αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της 7ης Νοεμβρίου 2018 για τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ - Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας 09 Νοεμβρίου 2018
Λειτουργικά κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών 09 Νοεμβρίου 2018
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης 08 Νοεμβρίου 2018
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 05 Νοεμβρίου 2018
Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου όταν κρίνονται θέματα επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης 31 Οκτωβρίου 2018
Ένταξη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ζώνες ΖΕΠ 26 Οκτωβρίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 23 Οκτωβρίου 2018
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 11 Οκτωβρίου 2018
Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας 09 Οκτωβρίου 2018
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων 09 Οκτωβρίου 2018
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιλογή Προϊσταμένων Σχ. Μονάδων, Τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων και Υποδιευθυντών 09 Οκτωβρίου 2018
Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 29 Σεπτεμβρίου 2018
Μαθητές με ειδικές ανάγκες: Οριστικοποίηση στοιχείων στο Myschool 14 Σεπτεμβρίου 2018
Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 11 Σεπτεμβρίου 2018
Στελέχωση Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς 11 Σεπτεμβρίου 2018
Δημιουργία τμημάτων ολοημέρου 07 Σεπτεμβρίου 2018
Λειτουργικά κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2018 2019 06 Σεπτεμβρίου 2018
Λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων 06 Σεπτεμβρίου 2018
Β΄φάση: Αποσπάσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις, τοποθετήσεις και διαθέσεις 31 Αυγούστου 2018
Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. 31 Αυγούστου 2018
Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις/τροποποιήσεις αποσπάσεων 29 Αυγούστου 2018
Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού 28 Αυγούστου 2018
Συμπληρωματική πρόσκληση δήλωσης περιοχών προτίμησης υποψηφίων αναπληρωτών για το σχ. έτος 2018-2019 27 Αυγούστου 2018
Ιδιωτικά σχολεία: Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων παρεκκλίσεων και ελέγχου νομιμότητας αυτών από τις κατά τόπο αρμόδιες Δ/νσεις Εκπαίδευσης 24 Αυγούστου 2018
Aναμοριοδότηση σχολικών μονάδων 23 Αυγούστου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μελών του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 20 Αυγούστου 2018
Απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-19 20 Αυγούστου 2018
Κατανομή θέσεων στα ΚΕΣΥ της χώρας για εκπαιδευτικούς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 10 Αυγούστου 2018
Λειτουργία τάξεων υποδοχής ΖΕΠ 09 Αυγούστου 2018
Τροποποιήσεις του Π.Δ. 79/2017 και άλλες ρυθμίσεις 07 Αυγούστου 2018
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού 06 Αυγούστου 2018
Προσωρινές αποσπάσεις-τοποθετήσεις-διαθέσεις εκπαιδευτικών 03 Αυγούστου 2018
Προκηρύξεις διοικητικού και τομεακών γραμματέων του ΥΠΠΕΘ 03 Αυγούστου 2018
Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ και ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 01 Αυγούστου 2018
Λειτουργικές υπεραριθμίες κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 25 Ιουλίου 2018
Έκκληση για βοήθεια προς τους πυρόπληκτους 25 Ιουλίου 2018
Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε/Π.Υ.Σ.Δ.Ε., στο Π.Υ.Σ.Π.Ε Μεσσηνίας 12 Ιουλίου 2018
Οριστικές τοποθετήσεις κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 της Π.Ε Μεσσηνίας 09 Ιουλίου 2018
Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών ειδικού προσωπικού σχολικού έτους 2018-2019 09 Ιουλίου 2018
«Πρωταθλήτρια» Πελοποννήσου η Μεσσηνία σε αριθμό σχολείων που εντάσσονται στο δίκτυο σχολικών Βιβλιοθηκών 04 Ιουλίου 2018
Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19 03 Ιουλίου 2018
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας διδ. Έτους 2018-2019 29 Ιουνίου 2018
Εγγραφές Myschool σχολικού έτους 2018-2019 - Ανάθεση μαθητών στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα 25 Ιουνίου 2018
Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη 22 Ιουνίου 2018
Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών, κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ86-Πληροφορικής 20 Ιουνίου 2018
Ανασυγκρότηση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας 20 Ιουνίου 2018
Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 18 Ιουνίου 2018
Friday the 20th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.