bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Διοικητικά θέματα

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 14 Φεβρουαρίου 2019
Πίνακας δεκτών υποψηφίων για τη θέση του Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού 07 Φεβρουαρίου 2019
Ενημέρωση για διατάξεις άδειας αιμοληψίας & εξετάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών 04 Φεβρουαρίου 2019
Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (18-01-2019) 18 Ιανουαρίου 2019
Πλήρωση θέσης Υπεύθυνου/ης Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 17 Ιανουαρίου 2019
Έλεγχος φοίτησης μαθητών 16 Ιανουαρίου 2019
Πλήρωση θέσης Υπεύθυνου/ης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 14 Ιανουαρίου 2019
Προσόντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών και Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 08 Ιανουαρίου 2019
Aρμοδιότητες κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών 08 Ιανουαρίου 2019
Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 07 Ιανουαρίου 2019
Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Πελοποννήσου 31 Δεκεμβρίου 2018
Ομάδες όμορων δημοτικών σχολείων νομού Μεσσηνίας 31 Δεκεμβρίου 2018
Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μονάδων μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) και για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση 24 Δεκεμβρίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου 18 Δεκεμβρίου 2018
Ανακοίνωση πινάκων μονάδων μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) και για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση - Υποβολή ενστάσεων 12 Δεκεμβρίου 2018
Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 30 Νοεμβρίου 2018
Παράταση προθεσμίας για εγγραφή υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στο ΟΠΣΥΔ 29 Νοεμβρίου 2018
Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες 28 Νοεμβρίου 2018
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης 27 Νοεμβρίου 2018
Διευκρινίσεις για τις μεταθέσεις 20 Νοεμβρίου 2018
Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ 14 Νοεμβρίου 2018
Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών 12 Νοεμβρίου 2018
Αποτελέσματα εκλογών αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της 7ης Νοεμβρίου 2018 για τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ - Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας 09 Νοεμβρίου 2018
Λειτουργικά κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών 09 Νοεμβρίου 2018
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης 08 Νοεμβρίου 2018
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 05 Νοεμβρίου 2018
Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου όταν κρίνονται θέματα επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης 31 Οκτωβρίου 2018
Ένταξη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ζώνες ΖΕΠ 26 Οκτωβρίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 23 Οκτωβρίου 2018
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 11 Οκτωβρίου 2018
Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας 09 Οκτωβρίου 2018
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων 09 Οκτωβρίου 2018
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιλογή Προϊσταμένων Σχ. Μονάδων, Τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων και Υποδιευθυντών 09 Οκτωβρίου 2018
Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 29 Σεπτεμβρίου 2018
Μαθητές με ειδικές ανάγκες: Οριστικοποίηση στοιχείων στο Myschool 14 Σεπτεμβρίου 2018
Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 11 Σεπτεμβρίου 2018
Στελέχωση Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς 11 Σεπτεμβρίου 2018
Δημιουργία τμημάτων ολοημέρου 07 Σεπτεμβρίου 2018
Λειτουργικά κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2018 2019 06 Σεπτεμβρίου 2018
Λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων 06 Σεπτεμβρίου 2018
Β΄φάση: Αποσπάσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις, τοποθετήσεις και διαθέσεις 31 Αυγούστου 2018
Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. 31 Αυγούστου 2018
Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις/τροποποιήσεις αποσπάσεων 29 Αυγούστου 2018
Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού 28 Αυγούστου 2018
Συμπληρωματική πρόσκληση δήλωσης περιοχών προτίμησης υποψηφίων αναπληρωτών για το σχ. έτος 2018-2019 27 Αυγούστου 2018
Ιδιωτικά σχολεία: Νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων παρεκκλίσεων και ελέγχου νομιμότητας αυτών από τις κατά τόπο αρμόδιες Δ/νσεις Εκπαίδευσης 24 Αυγούστου 2018
Aναμοριοδότηση σχολικών μονάδων 23 Αυγούστου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μελών του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 20 Αυγούστου 2018
Απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-19 20 Αυγούστου 2018
Κατανομή θέσεων στα ΚΕΣΥ της χώρας για εκπαιδευτικούς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 10 Αυγούστου 2018
Wednesday the 8th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.