bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Διοικητικά θέματα

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Αποφάσεις τοποθέτησης, διάθεσης, απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ και ανάκλησης τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017
Λογότυπο ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2017-2018 11 Σεπτεμβρίου 2017
Αποσπάσεις ? ανάκληση τοποθέτησης εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ ? Τροποποίηση τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ 09 Σεπτεμβρίου 2017
Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 2017 2018 09 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση 08 Σεπτεμβρίου 2017
Λειτουργικά κενά για δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 07 Σεπτεμβρίου 2017
Συμπληρωματικές αιτήσεις απόσπασης-τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 05 Σεπτεμβρίου 2017
Ενδεικτικό υπόδειγμα πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων για την εκλογή του Υποδιευθυντή/ντριας 04 Σεπτεμβρίου 2017
Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας 04 Σεπτεμβρίου 2017
Απόσπαση, τροποποίηση ? ανάκληση αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ ? Τοποθετήσεις και τροποποίηση τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ 04 Σεπτεμβρίου 2017
Ορισμός Προϊσταμένων σε 1/θ Νηπιαγωγεία 04 Σεπτεμβρίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών και Διθέσιων Νηπιαγωγείων ΔΠΕ Μεσσηνίας 04 Σεπτεμβρίου 2017
Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων Δασκάλων ΠΕ70 και Νηπιαγωγών ΠΕ60 καθώς και Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ ? Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ 31 Αυγούστου 2017
Ανάρτηση 30ής Εγκυκλίου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 31 Αυγούστου 2017
Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών από μετάταξη και προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστης εκπαιδευτικού 30 Αυγούστου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών των λειτουργικά 10/θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 30 Αυγούστου 2017
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. 30 Αυγούστου 2017
Διαδικασία προμήθειας βιβλίων γαλλικής και γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2017-2018 30 Αυγούστου 2017
Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων αναπληρωτών/τριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής, σχολικού έτους 2017-2018, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ 29 Αυγούστου 2017
Καταχώριση νέων αιτήσεων απόσπασης, ανακλήσεων απόσπασης για σοβαρούς λόγους, ενστάσεων και επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης 29 Αυγούστου 2017
Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. 28 Αυγούστου 2017
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018 26 Αυγούστου 2017
Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018 26 Αυγούστου 2017
Λειτουργικές υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ 70 και ΠΕ 60 25 Αυγούστου 2017
Ανακοίνωση λειτουργικών κενών κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 07, ΠΕ 11 και ΠΕ 19-20 εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας 25 Αυγούστου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή/τριας Προϊσταμένου/ης στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αρκαδίας 24 Αυγούστου 2017
Νέες αποσπάσεις και ανανεώσεις αποσπάσεων στη Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018 22 Αυγούστου 2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη λειτουργικών κενών Τμημάτων Ένταξης, σχολικού έτους 2017-18 18 Αυγούστου 2017
Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας στα 1ο Δημ. Σχολείο Πύλου και 1ο Δημ. Σχολείο Φιλιατρών 11 Αυγούστου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2017-2018 11 Αυγούστου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2017-2018 11 Αυγούστου 2017
Πρόταση έκδοσης συμπληρωματικής απόφασης τοποθέτησης εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων 10 Αυγούστου 2017
Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 10 Αυγούστου 2017
Ανάρτηση 29ης Εγκυκλίου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 06 Αυγούστου 2017
Συμπληρωματική πρόσκληση πλήρωσης κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών (προς όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ΠΕ Μεσσηνίας) 04 Αυγούστου 2017
Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες 04 Αυγούστου 2017
Νέο Προεδρικό Διάταγμα "Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων" 03 Αυγούστου 2017
Πλήρωση Κενών Θέσεων Διευθυντών/ντριών στο 6/Θ 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών και στο 9/Θ 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύλου της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 01 Αυγούστου 2017
Απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 28 Ιουλίου 2017
Υπόδειγμα πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής δημοτικού Σχολείου 28 Ιουλίου 2017
Ανάρτηση 28ης Εγκυκλίου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 28 Ιουλίου 2017
Πρόταση για την έκδοση απόφασης τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Μονάδων Ειδικής Αγωγής Π.Ε. Μεσσηνίας 27 Ιουλίου 2017
Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας 24 Ιουλίου 2017
Ανάρτηση 27ης Εγκυκλίου - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 21 Ιουλίου 2017
Ανακοινοποίηση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Δ/ντών - Δ/ντριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Μεσσηνίας 20 Ιουλίου 2017
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων 19 Ιουλίου 2017
Ανάρτηση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας 19 Ιουλίου 2017
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας 19 Ιουλίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημόσιων Ι.Ε.Κ. 14 Ιουλίου 2017
Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας 11 Ιουλίου 2017
Wednesday the 8th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.