bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Διοικητικά θέματα

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης στο σύστημα ΟΠΣΥΔ 11 Ιουλίου 2017
Εκτύπωση ανακοινωτήριου απόσπασης εκπαιδευτικού 11 Ιουλίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης - Όλα τα ονόματα 10 Ιουλίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ - Όλα τα ονόματα 10 Ιουλίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΔΥ - Όλα τα ονόματα 10 Ιουλίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ - Όλα τα ονόματα 10 Ιουλίου 2017
Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 07 Ιουλίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης - Όλα τα ονόματα 06 Ιουλίου 2017
Θητεία προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. 06 Ιουλίου 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 05 Ιουλίου 2017
Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. 04 Ιουλίου 2017
Υπολειπόμενο χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων 03 Ιουλίου 2017
Επιβεβαίωση δεδομένων στο Myschool τη θερινή περίοδο 30 Ιουνίου 2017
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας διδ. έτους 2017-2018 28 Ιουνίου 2017
Απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 27 Ιουνίου 2017
Τροποποίηση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας 26 Ιουνίου 2017
Aμοιβαία μετάθεση Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών Π.Ε. Μεσσηνίας 23 Ιουνίου 2017
Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 22 Ιουνίου 2017
Απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 22 Ιουνίου 2017
Μήνυμα για τις καλοκαιρινές διακοπές 21 Ιουνίου 2017
Ορισμός προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας 20 Ιουνίου 2017
Ανάρτηση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά 16 Ιουνίου 2017
Αναπλήρωση αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών 16 Ιουνίου 2017
Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) 14 Ιουνίου 2017
Αποστολή προσωρινών πινάκων υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών/τριών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών/τριών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) 14 Ιουνίου 2017
Ανάρτηση Ενιαίου Πίνακα Αντικειμενικών Μορίων Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Μεσσηνίας 13 Ιουνίου 2017
Ενέργειες και έντυπα λήξης σχολικού έτους 2016 ? 2017 για Δημοτικά Σχολεία 13 Ιουνίου 2017
Ενέργειες και έντυπα λήξης σχολικού έτους 2016 ? 2017 για Νηπιαγωγεία 13 Ιουνίου 2017
Άλλες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) 12 Ιουνίου 2017
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) 09 Ιουνίου 2017
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων για το έτος 2017-2018 09 Ιουνίου 2017
Διευκρινίσεις σχετικά με μετατάξεις εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. 09 Ιουνίου 2017
Υποψήφιοι Διευθυντές Πολυθέσιων Δημοτικών Σχολείων Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας 07 Ιουνίου 2017
Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων- βελτιώσεων ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας 02 Ιουνίου 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Π.Ε. Μεσσηνίας 01 Ιουνίου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 01 Ιουνίου 2017
Βαθμολογική προαγωγή εκπαιδευτικών 31 Μαΐου 2017
Αλλαγή ονομασίας σχολικής μονάδας 30 Μαΐου 2017
Προσωρινές Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις 24 Μαΐου 2017
Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 22 Μαΐου 2017
Aποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 19 Μαΐου 2017
Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και ΣΜΕΑΕ, ΤΕ κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων 16 Μαΐου 2017
Καταμερισμός Σχολικών Μονάδων στα οριζόμενα μέλη των Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου 12 Μαΐου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 09 Μαΐου 2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΠΕ 09 Μαΐου 2017
Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 04 Μαΐου 2017
Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 04 Μαΐου 2017
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2017 28 Απριλίου 2017
Καθήκοντα και ωράριο ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων στην εκπαίδευση 27 Απριλίου 2017
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) 26 Απριλίου 2017
Wednesday the 8th. Σχεδιασμός / Υλοποίηση / Ενημέρωση: Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ - Ενημέρωση: Αντρέας Κατσαούνης, Δάσκαλος - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017). Οι διατάξεις και ανακοινώσεις που θα βρείτε στο site αυτό είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του. Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στις σελίδες αυτές.. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.