Για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΠΕ Μεσσηνίας κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, Εξουσιοδότησης και…

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ΔΠΕ Μεσσηνίας

Γραμματεία Συμβούλων: Αγγελική Παπαβασιλοπούλου, email: symvoulos@dipe.mes.sch.gr, τηλ. 2721099161 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ανά Ειδικότητα Εκπαιδευτικού Ειδικότητα…

ΑΠΥΣΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΗ ΑΠΥΣΠΕ (Ανακοίνωση ορισμού αναπληρωματικού μέλους στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πελοποννήσου)