Για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Φοιτούντες στο Ολοήμερο πρόγραμμα Μνημόνια Ενεργειών, Προγραμματισμός, Κατανομή τμημάτων, Εργαστήρια Δεξιοτήτων Προγραμματισμός Επισκέψεων…

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ΔΠΕ Μεσσηνίας

Γραμματεία Συμβούλων: Λουρεντζάκη Ευαγγελία, email: symvoulos@dipe.mes.sch.gr, τηλ. 2721029827 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ανά Ειδικότητα Εκπαιδευτικού Ειδικότητα…

ΑΠΥΣΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΗ ΑΠΥΣΠΕ (Ανακοίνωση ορισμού αναπληρωματικού μέλους στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πελοποννήσου)