Έντυπα για τον Εκπαιδευτικό

Έντυπα εκδρομών – Νομοθεσία

ΕΞΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Εκδρομές-επισκέψεις- έντυπα Ειδικές ρυθμίσεις λόγω…

Έντυπα νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2022 – Κατάθεση δικαιολογητικών – Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας καλωσορίζει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, όπως ανακοινώθηκαν με…

Έντυπα αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Πράξη ανάληψης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ Πράξη ανάληψης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών ΠΕΠ ΕΣΠΑ Πράξη ανάληψης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών…

Έντυπα γενικά

Γενική αίτηση (για μη εκπαιδευτικούς) Υπεύθυνη δήλωση νόμου 1599/86 Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου Αίτηση…

Έντυπα σχολικών μονάδων

Πιστοποιητικό σπουδών (εξωσχολικής χρήσης) Βεβαίωση φοίτησης μαθητή Βεβαίωση φοίτησης αλλοδαπών μαθητών σε Ελληνικό Σχολείο Διόρθωση…