Έντυπα για τον Εκπαιδευτικό

Έντυπα νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2022 – Κατάθεση δικαιολογητικών – Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας καλωσορίζει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, όπως ανακοινώθηκαν με…

Έντυπα αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Πράξη ανάληψης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ Πράξη ανάληψης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών ΠΕΠ ΕΣΠΑ Πράξη ανάληψης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών…

Έντυπα γενικά

Γενική αίτηση (για μη εκπαιδευτικούς) Υπεύθυνη δήλωση νόμου 1599/86 Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου Αίτηση…

Έντυπα ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Αίτηση και πληροφοριακό δελτίο για την εγγραφή στην Επετηρίδα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργώνεβαίωση Επιδότηση γονέα…

Έντυπα σχολικών μονάδων

Πιστοποιητικό σπουδών (εξωσχολικής χρήσης) Βεβαίωση φοίτησης μαθητή Βεβαίωση φοίτησης αλλοδαπών μαθητών σε Ελληνικό Σχολείο Διόρθωση…