Σχολικές Δραστηριότητες

Πρόγραμμα Υποστήριξης

Γνωρίζοντας τις Δομές Υποστήριξης •Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας των Παιδικών Χωριών SOS…

Σίτιση μαθητών Δήμου Καλαμάτας

Νομοθεσία ΦΕΚ 5886/τ.Β’/31-12-2020 Υλοποίηση προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2021…