Αρμοδιότητες

Τμήμα Α’ Διοικητικού

Προϊστάμενη: Μαρία Πιέρρου Αρμοδιότητες Ονοματεπώνυμο Πρωτόκολλο Πουλοπούλου Ειρήνη, Νικολής Δημήτρης Τήρηση Αρχείου – Τήρηση Φακέλων…

Τμήμα Β’ Οικονομικού

Προϊστάμενη: Νίκη Κουρούπη Αρμοδιότητες Ονοματεπώνυμο Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Πάσης Φύσεως Προσωπικού – Έκδοση Πράξεων Μετακίνησης…

Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Προϊστάμενος: Λαλάκος Παναγιώτης Αρμοδιότητες Ονοματεπώνυμο    Τηλέφωνο Καταγραφή Κενών & Πλεονασμάτων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Λαλάκος Παναγιώτης, Αλεξανδρόπουλος…

Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Τζανής Αρμοδιότητες Ονοματεπώνυμο Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση – Αξιολόγηση Μαθητών – Αναλυτικά…