Για τον Εκπαιδευτικό

Πρόσκληση για κενά σχολεία

Για τα δημοτικά σχολεία που παρέμειναν κενά μετά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, καλούνται οι υποψήφιοι/ες…

Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας – Πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών…

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μονάδων μετάθεσης για Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής – Ειδικής Αγωγής και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ ΔΠΕ Μεσσηνίας σχολ. έτους 2022-2023

Η Διεύθυνση Π.Ε Μεσσηνίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των…