Σχολικές Μονάδες

Προσχολική Αγωγή

Ονομασία Τηλέφωνο e-mail Ταχ. Διεύθυνση ΤΚ Ονομ/μο Διευθυντή 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2721083453 mail@10nip-kalam.mes.sch.gr ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ…

Δημοτική Εκπαίδευση

Ονομασία Τηλέφωνο e-mail Ταχ. Διεύθυνση ΤΚ Ονομ/μο Διευθυντή 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2721023152 mail@11dim-kalam.mes.sch.gr ΗΠΕΙΡΟΥ…