Για το Σχολείο

Ενημερωτικό Υλικό ΕΣΠΑ 2023-2024

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024 A. Οδηγοί υλοποίησης Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου – Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου  α) Πράξεις ΕΣΠΑ…