Νομοθεσία-Για το Σχολείο

Νομοθεσία

Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ΦΕΚ 2078/Β/2019 Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων (Δεν…