Ενημερωτικό Υλικό ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό Υλικό ΕΣΠΑ 2022-2023

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023 A. Οδηγοί υλοποίησης Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου – Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου  α) Έργων ΕΣΠΑ:…

Ενημερωτικό Υλικό ΕΣΠΑ 2021-2022

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022 A. Οδηγοί υλοποίησης Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου – Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου και Υλικό προβολής – δημοσιότητας…

Ενημερωτικό Υλικό ΕΣΠΑ 2020-2021

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021 —————————————————————————————————- A.    Οδηγοί υλοποίησης Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου – Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου και Υλικό προβολής –…