Εκπαιδευτικά Θέματα

Ανακοινοποίηση στο ορθό (ως προς την αποτύπωση στη σωστή θέση του πίνακα 2 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής) – Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μονάδων μεταθέσεων για Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΔΠΕ Μεσσηνίας σχολικού έτους 2021-2022

H Διεύθυνση Π.Ε Μεσσηνίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των…