Νομοθεσία για τον εκπαιδευτικό

Νομοθεσία ιδιωτικών σχολείων

Νόμοι Εγκύκλιοι Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Διαδικασία – δικαιολογητικά αδειών ιδιωτικών σχολείων

Νομοθεσία δημόσιων σχολείων

Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ΦΕΚ 2078/Β/2019 Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων (Δεν…