ΚΕΔΑΣΥ Μεσσηνίας – Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Νέα στοιχεία  επικοινωνίας

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑ 11, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27210 95897, 99510

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ