Νομοθεσία ιδιωτικών σχολείων

Νόμοι

Εγκύκλιοι

Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαδικασία – δικαιολογητικά αδειών ιδιωτικών σχολείων