Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Προϊστάμενη: Μαρία Αυγουλέα

Αρμοδιότητες Ονοματεπώνυμο   
Ιστότοπος Διεύθυνσης – Ψηφιακή Υπογραφή – Edupass – Ηλεκτρονικές Εγγραφές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πρώτη Εγγραφή) – Συλλογή Και Επεξεργασία Στατιστικών Δεδομένων Πάσης Φύσης Και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Για Την Υποστήριξη Του Έργου Της Διεύθυνσης – Ψηφιοποίηση Και Ανασχεδιασμός Διαδικασιών – Χειρισμός Θεμάτων Που Σχετίζονται Με Τη Διαλειτουργικότητα Συστημάτων Και Δεδομένων Εφαρμογών (Π.Χ. Ψηφιακές Συμβάσεις, Ψηφιακή Μέριμνα) – Τεχνική Και Λειτουργική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Και Δικτυακών Υποδομών Της ΔιεύθυνσηςΜαρία Αυγουλέα, Παναγιώτης Κουκάρας
Τηλέφωνο: 2721087253
Email: mail@dipe.mes.sch.gr